Vì sao chọn mua kim cương được kiểm định bởi GIA (Viện đá quý Mỹ) ?

  1. Chất lượng đồng nhất được công nhận trên toàn thế giới.

  2. Dễ dàng trao đổi không phụ thuộc vào nơi mua bán.

  3. Nhận dạng với Mã số được khắc laser trên viên kim cương.

© 2020 by HJD.                           Hanh Hoa Jewelry & Diamond    A|  133-137 Hùng Vương   T|  +84 236 3849955    E|  hanhhoajd@gmail.com