Tiêu chuẩn 4Cs
Tiêu chuẩn 4Cs

a Diamond is Forever
a Diamond is Forever

Diamond
Diamond

Tiêu chuẩn 4Cs
Tiêu chuẩn 4Cs

1/3

Vì sao chọn mua kim cương được kiểm định bởi GIA (Viện đá quý Mỹ) ?

  1. Chất lượng đồng nhất được công nhận trên toàn thế giới.

  2. Dễ dàng trao đổi không phụ thuộc vào nơi mua bán.

  3. Nhận dạng với Mã số được khắc laser trên viên kim cương.